top of page
DSC_0255 2_edited_edited.jpg

אודות

המרכז המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, הוא ארגון התנדבותי שהוקם על ידי ישראלים על מנת להדגיש את חשיבות של שמירה המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, הבטחת הגנה טובה יותר על מורשת תרבותית בלתי מוחשית ומודעות לחשיבותם , לרשום ולקדם שמירה על פרויקטים, לקדם אירועים ופסטיבלים, גיוון תרבותי, ביטוי יצירתי וליישם קורסים להעברת ידע, אמנות ומסורות.
הארגון פועל באופן עצמאי ומחוץ לכל הקשר פוליטי, שמטרתו העיקרית היא פיתוח תחום התרבות הישראלי.
המורשת התרבותית הבלתי-מוחשית כוללת פרקטיקות, ייצוגים, ביטויים, ידענות וכישורים, כמו גם את הכלים, האובייקטים, החפצים והחללים התרבותיים הנחשבים כחלק מהמורשת התרבותית של המקום. כדי להיות חלק מהמורשת התרבותית הבלתי-מוחשית של ישראל, הקהילות, הקבוצות והיחידים חייבים להכיר כחלק ממרכיבי המורשת שלהם המתבטאים בתחומים הבאים:
• מסורות אוראליות וביטויים, כולל שפות
• אמנויות הבמה
• פרקטיקות חברתיות, טקסים ואירועים חגיגיים
• ידע ופרקטיקות הנוגעים לטבע וליקום
• אומנות מסורתית

 

הקשר ומניעים

עצם הדגשת המורשת התרבותית שלנו אינה מנוגדת, אלא להיפך מחזקת את ההכרה בזהויות ובמורשת תרבותית אחרות הקיימות בישראל, זאת על ידי חיפוש אחר הכרה הדדית והגנה על זכויות המיעוטים התרבותיים להשיג את המטרות שלנו.

אין מדינה בכל המזרח התיכון שמכבדת יותר את הזכות לחופש הביטוי התרבותי כמו גם את הזכות לחופש הפולחן מאשר ישראל. זה חלק מהערכים הבסיסיים שלנו. ישראל היא מטבעה מדינה רב תרבותית שכן המדינה מאגדת בתוכם מהגרים מכל מדינות העולם כמו גם כמעט שני מיליון ערביי ישראל ושאר עדות תרבותיות מגוונות וזה מה שמקנה לה את העושר האנושי יוצא הדופן שלה.

המורשת התרבותית של ישראל מאוימת גם על ידי האחידות וההומוגניות שמייצרים הגלובליזציה ומודל ההתפתחות שלה, הם נוטים לכפות את עצמם כתרבות האוניברסלית הן מבחינת התנהגות חברתית והן בתחום התרבותי והאמנותי. המגמה לגלובליזציה במונחים של יצירה אמנותית מהווה איום על הזהות והתרבות הישראלית עבור הדורות הבאים.

מקצועות מסורתיים, מלאכת יד מסורתית, מנהגים, תלבושות, כלי נגינה, סיפורי עם בדרך החוצה.ההצגות, מופעי הריקוד, הקונצרטים הם לרוב מודרניים. המוזיקה הופכת לאלקטרונית, צעירים מטורפים על ראפ, טראנס, אסיד האוס, טכנו, הארד רוק... מוזיקה שאין לה שום קשר לזהות שלהם ולתרבות שלהם וזה מקהה את המוח.


העברת התרבות הולכת לאיבוד ועסקאות מסורתיות נעלמים עקב חוסר רווחיות ועניין חברתי.

מטרות


 • שמירה על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• לקדם את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של קהילות, קבוצות ויחידים שונים בישראל
• העלאת המודעות לחשיבות המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• לחקור, לזהות, לרשום ולסווג אלמנטים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• תמיכה בהעברת מיומנויות וידע של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• קידום אירועים מסורתיים ופסטיבלי פולקלור קיימים בישראל
• פיתוח קורסים וסדנאות לתארים מתקדמים הקשורים למורשת התרבותית הישראלית הבלתי מוחשית
• תמיכה בפרויקטים ויזמות חדשים בתחום המורשת התרבותית הבלתי מוחשית
• מפגש של בעלי עניין במורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל במהלך פסטיבל שנתי

 

פעילויות

  • ועידות

  • סדנאות

  • קורסים

  • טיולים

  • טיולים מאורגנים לחו"ל

 

תמיכה בעולים חדשים

 

אנו מייחסים חשיבות רבה לתמיכה בהשתלבות אישית ומקצועית של עולים חדשים בישראל והמתנדבים שלנו עומדים לרשותם לליווי עולים חדשים בדרכם האישית והמקצועית. הפעילויות, ההדרכות והפרסומים שלנו הם במספר שפות (עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית) כדי לאפשר להם להשתתף בפעילויות שלנו ברגע שהם מגיעים לישראל.

What we do

מה אנחנו עושים

Book Store

לחקור, לזהות, לרשום ולסווג אלמנטים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל.

Business People Applauding

פיתוח קורסים וסדנאות לתארים מתקדמים הקשורים למורשת התרבותית הישראלית הבלתי מוחשית

8 (2)4.png
פסטיבל שנתי

מפגש של בעלי עניין במורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל במהלך פסטיבל שנתי

bottom of page