top of page
Training course

לימודים

ההדרכות של מרכז המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בישראל מכוונים: שמירה, הולכה והמשכיות המורשת התרבותית של ישראל. הכיתות מורכבות מ -3 מודולים ובחינה אחת. בין המודולים, יש מחקרים והערכות קורסים באינטרנט. 


קורסים אינם דורשים תואר ראשון. יש בדיקה בסיסית להיעשות לפני ההרשמה ויש מעקב אישי במהלך האימונים עבור כל תלמיד. חוברות הדרכה קורסים באינטרנט יהיו זמינים בצרפתית, אנגלית ועברית, בהתאם לשפת האם של התלמידים.


לאחר סיום הלימודים, התלמידים יתמכו בחיפוש העבודה שלהם או ביצירת הארגון שלהם, לרבות באמצעות רשת הפיתוח של העמותה ושותפיה ויהנו מניטור אישי עד לקבלת עבודה.


את הקורסים ניתן לסבסד על ידי משרד העלייה הישראלי, המסבסד 80% מעלויות ההכשרה של העולים החדשים, עד 7,000 שקלים לאדם. או על ידי מוסדות אחרים לסבסד קורסים:
 

הכשרה מתוכננת 
• מורה לריקודי עם וכוריאוגרף
• מורה למוזיקה מסורתית
• מפיק תיאטרון

 

מתוכננת גם ברחבי כנסים בשנה, סדנאות, קורסים, טיולים בישראל, טיולים בחו"ל על נושא מסוים הקשור למורשת התרבותית של ישראל.

FL HEB_edited_edited.jpg

2024 - 2023

מדריך לריקודי עם

קורס התעודה מסופק על ידי כוריאוגרפים תה ידועי שם מישראל המביאים את כישוריהם ומומחיותם יוצאת הדופן. קורס זה הוא חוויה טרנספורמטיבית עם סט מתקדם של כלי הוראה המציידים, מעסיקים ומעוררים את הלומדים למצוינות.

פרטים נוספים >>

White Blue Modern Your University Logo (2).png

S. K. 

Screenshot (314)_edited.jpg

2024 - 2023

מורה למוזיקה עממית

הקורס מוצע ללמד מוזיקה מסורתית הן קולית והן אינסטרומנטלית. התלמידים מקבלים ידע על תכנון השיעורים, ניהול הכיתה, מתודולוגיות לוגיות של ההוראה וכיצד ליישם בכיתה מוסיקה מסורתית.

פרטים נוספים >>

SARAH KREMER (2).png

AF

5_edited.jpg

2024 - 2023

  מפיק תיאטרון פולקלורי 

קורס האישור כולל כיתות אמן בהפקת עם מנהיגים ראשיים וחדשנים. ולקחת חלק פעיל בארגון של אירועים, הפקות ופרויקטים, על ידי מיומנויות יצירתית, תיאוריה רלוונטית ומחקר הנוכחי בתחום הביצועים.

פרטים נוספים >>

SARAH KREMER (2).png

GL

bottom of page