קהילות

החל בשנת 2019 מנתה אוכלוסיית ישראל 9,021,560, מתוכם 74.5% נרשמו על ידי הממשלה האזרחית כיהודים. הערבים היוו 20.9% מהאוכלוסייה. שלושה רבעים מהאוכלוסייה הם יהודים ממגוון של רקע יהודי. כ -77% מהיהודים בישראל נולדו בישראל, 16% הם עולים מאירופה ומאמריקה, ו -7% הם עולים מאסיה ומאפריקה.

במישור ההיסטורי, המונח ישראלים נגזר מהמקרא בהקשר ליהודים כבני ישראל, המהווים גם רוב אוכלוסיית המדינה. מדינת ישראל אף יצאה לעצמאות תחת הגדרתה כמדינה יהודית, אך בד בבד התחייבה לקיים שוויון זכויות דמוקרטי מלא לכל אזרחי המדינה. המתח שבין הגדרת המדינה הבנויה בצורה דמוקרטית למדינה המהווה בית לבני העם היהודי, כדת וכלאום גם יחד, מקשה על גיבוש זהות ישראלית חד משמעית, מעבר למעמד האזרחי, והוביל לגישות שונות ביחס לאופי המדינה.

ישראל היא מדינה רב תרבותית, הן מבחינה דתית והן מבחינה תרבותית. במהלך שנות היווסדה והתפתחותה כמדינה יהודית, פתחה את שעריה לגליעלייה מאזורים שונים בעולם, מאירופהצפון אמריקהארצות ערבאיראןברית המועצות לשעבר ואתיופיה. בקיבוץ גלויות זה עודדה תרבות כור היתוך, והחיבור בינם לבין תושבי הארץ הוותיקים (עיקרם ערביי ארץ ישראל ואנשי היישוב הישן) יצר אופי ישראלי רב תרבותי.

ישראל היא חלק נכבד מארץ הקודש, אזור בעל חשיבות רבה להדתות  - היהדות, הנצרות, האיסלאם, הדת הדרוזית והבהאית. לעיר ירושלים חשיבות מיוחדת ליהודים, למוסלמים ולנוצרים, שכן היא ביתם של אתרים מרכזיים לאמונתם הדתית.

 

 

הקהילות היהודיות השונות בישראל

 • ישראלים שנולדו בישראל

 • יהודי ארגנטינה 

 • יהודים אשכנזים

 • יהודי אוסטרליה

 • יהודים בוכרים

 • יהודים בולגרים

 • יהודי אתיופיה

 • יהודי צרפת

 • יהודי גרוזיה

 • יהודים הודים

 • יהודי איראן

 • יהודי עיראק

 • יהודים כורדים

 • מזרחיים וספרדים

 • יהודים מרוקאים

 • יהודי ההר

 • יהודים פקיסטנים

 • יהודים רומנים

 • יהודים רוסים

 • יהודי דרום אפריקה

 • יהודי תורכיה

 • יהודי אורוגוואי

 • יהודי ונצואלה

 • יהודי תימן

 

 

   האתניות האחרות

 • פלסטינים

 • הבדואים בנגב

 • דרוזים

 • מארונים

 • קופטים

 • ארמית

 • ארמנים

 • אשורים

 • צ'רקסים

 • שומרונים

 • אפריקאים עבריים

 • קווקזים

 • מזרח אירופה

 • פינים

 • ויאטנמית

 

יהודי אתיופיה

 

יהודים מארצות ערב

 

יהודים מהודו

 

יהודים מתימן

 

יהודים מאירופה

 

יהודים מעיראק

 

יהודים ממרוקו

 

Jews from Russia

 

יהודים כורדים

 

יהודים סינים

 

הדרוזים

 

ערביי ישראל

 
 

ארמנים

 

הבדואים בישראל

 

היסטוריה של ישראל

המונח "ישראל" מתייחס לחברי השבטים היהודיים מהתנ"ך. המונח "ישראלי" מתייחס לאזרחי מדינת ישראל המודרנית, בלי קשר ליהודים, לערבים או לכל מוצא אחר.

מדינת ישראל המודרנית חידשה שם מוכר מהתנ"ך העברי וממקורות היסטוריים, ממלכת ישראל המאחדת את כל 12 שבטי ישראל המקראיים, עם הבירה המשותפת הידועה בשם עיר דוד (ירושלים).

ממלכת ישראל הצפונית נהרסה בשנת 720 לפנה"ס על ידי האימפריה הניאו-אשורית, ואוכלוסייתה נבנתה מחדש באמצעות מדיניות אימפריאלית. ממלכת יהודה הדרומית נכבשה על ידי האימפריה הבבלית החדשה (586 לפסה"נ), שירשה את האימפריה האכמנית, שנכבשה על ידי אלכסנדר הגדול (332 לפסה"נ), נשלטה על ידי האימפריות ההלניסטיות, שממנה חזרה לעצמה אוטונומיה ולבסוף לעצמאות החשמונאים, שנכבשו על ידי הרפובליקה הרומית בשנת 63 לפנה"ס, נשלטים על ידי מלכי השושלת ההרודיאנית,  והפכו למחוז רומי במהלך המאה הראשונה.

פלשתינה היתה חלק מהאימפריה העות'מאנית משנת 1516 ועד לכבושה על ידי הכוחות הבריטיים ב -1918. הקמת גבולות פוליטיים קולוניאליים אפשרו ליהודים לפתח מוסדות אוטונומיים כמו ההסתדרות והכנסת. מאז סוף המאה התשע-עשרה החלו היהודים לעלות לארץ-ישראל ולשפץ את שטח-הקרקעות, ניכר אך בלתי-מגורים במידה חלקית, בשל שפע של ביצות ומדבריות. זרם זה של המהגרים היהודים היה חיוני לתפקודם של המוסדות החדשים הללו, מה שיווצר ב- 14 במאי 1948 למדינת ישראל.