מסורות דתיות

הלוח הלאומי והחגים בישראל מבוססים על היהדות, דת העם היהודי.  היהדות כוללת את הדת, הפילוסופיה והתרבות של העם היהודי.  

מסורות דתיות יהודיות מבוססות על מסורות הלכתיות ועל ידי  עקרונות מוסריים  מסומן על ידי ערכים כמו צדק, אמת, שלום, חסד אהבה (חסד), חמלה, ענווה וכבוד עצמי.פרקטיקות אתיות יהודיות ספציפיות כוללות פרקטיקות של צדקה (צדקה) והימנעות מדיבור שלילי (לשון הרע).  

חגים יהודיים הם ימים מיוחדים בלוח השנה היהודי, המציינים רגעים בהיסטוריה היהודית, וכן נושאים מרכזיים ביחסים בין אלוקים לעולם, כגון  יצירה,  התגלות, ו  גאולה.

 

חגים דתיות

השבת

השבת היא יום המנוחה של היהדות והיום השביעי בשבוע. שמירת השבת מתקיימת מכמה דקות לפני השקיעה ביום שישי בערב ועד להופעת שלושה כוכבים בשמים בליל שבת.  שמירת שבת כרוכה בהימנעות מפעילות עבודה ועיסוק בפעילויות נינוחות לכבוד היום.  את השבת מכניסים בהדלקת נרות וברכה. שלוש ארוחות חגיגיות נאכלות: בערב, בשעות אחר הצהריים המוקדמות ומאוחרות אחר הצהריים. ארוחת שישי בערב  מתחילים בברכה על יין הנקראת קידוש ובברכה על שתי כיכרות חלה. השבת סגורה  בברכת הבדלה.

 

ראש השנה

ראש השנה הוא חג מהתורה והוא ראש השנה היהודי. הוא נחגג היום כחג יהודי בא'-ב' בתשרי. ראש השנה נחשב  יום מלכות ה' על האנושות ויום הדין בו נידון האדם על השנה הקודמת וקובע מה יעלה בגורלו בשנה הבאה. עיקר המצווה של החג היא תקיעת שופר. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה.

יום כיפור

יום הכיפורים נחוג ב-י' בתשרי ובמרכזו תשובה ומחילה ועל פי מצוות התורה נדרש ייסורי נפש.  יום כיפור הוא יום של צום ותשובה. לא בגלל אבל או צרה יש צורך בצום, אלא בגלל קדושת היום הגדולה. למעשה, יום הכיפורים נחשב למאושר, משום שלפי התורה, כאשר חזר משה מהר סיני בו שהה 40 יום, ה' סלח לישראל על חטא עגל הזהב. משה ירד מההר ליום הכיפורים עם לוחות התורה החדשים.

סוקוט

סוכות, הוא חג יהודי הנחגג החל מיום ט"ו בתשרי במהלך 7 ימים. המשמעות הדתית היא של הנצחת יציאת מצרים והתלות של עם ישראל ברצון ה'.

המילה העברית סוכות היא ברבים של סוכה, שהיא מבנה חומה, מכוסה סח, שנועד להזכיר את סוג בתי המגורים השבריריים שבהם ישבו בני ישראל במהלך 40 שנות מסעותיהם במדבר לאחר יציאת מצרים. עבדות במצרים.  

לאורך חול המועד סוכות אוכלים בסוכה. מדי יום מברכים על הלולב והאתרוג. ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה לקחת מחג הסוכות אתרוג, לולב, הדס וערבה.  נהוג לקשור את ארבעת המינים ולקיים אותו על ידי ניעור ארבעת המינים בסדר מיוחד המתקיים בזמן התפילה.

חנוכה

חנוכה  הוא פסטיבל יהודי המנציח את חנוכתו מחדש של בית המקדש השני בירושלים בזמן מרד המכבים נגד האימפריה הסלאוקית. זה ידוע גם כפסטיבל האורות.

חנוכה מתקיים במשך שמונה לילות וימים, החל מיום כ"ה בכסלו לפי הלוח העברי.  

את הפסטיבל מקיימים הדלקת נרות חנוכייה בעלת שמונה סניפים, הנקראת  חנוכה. ענף אחד ממוקם מעל ומשמש להדלקת  שמונה נרות. זה  נר נקרא שמש. בכל לילה מדליקים נר אחד נוסף על ידי השמש עד להדלקת כל שמונת הנרות יחד בלילה האחרון של הפסטיבל.  חגיגות חנוכה כוללות משחק סביבון ואכילת מאכלים על בסיס שמן.

טו בשבט

ט"ו בשבט הוא חג יהודי המתרחש ביום ה-15 של  שבט. היא נקראת גם "השנה החדשה של העצים". בישראל קם לתחייה סדר ט"ו בשבט המקובל, והוא נחגג כיום על ידי יהודים רבים, דתיים וחילונים. לשם כך נכתבו הגדות מיוחדות. בישראל העכשווית מציינים את היום כיום מודעות אקולוגית, ונוטעים עצים בחגיגה.


ט"ו בשבט הוא יום הארמון הישראלי,  ארגונים אקולוגיים בישראל ובתפוצות אימצו את החג לקידום תוכניות למודעות סביבתית.

פורים

פורים הוא חג יהודי המנציח את הצלת העם היהודי מהמן,  הווזיר המלכותי למלך פרס אחשוורוש, שתכנן להרוג את כל היהודים.  הסיפור מתועד במגילת אסתר (מגילת אסתר). תוכניות המן סוכלו על ידי מרדכי ואסתר, אסתר קמה להיות מלכת פרס. יום הגאולה הפך ליום של משתה ושמחה.

פורים נחגג בקרב יהודים מדי שנה  יום ה-14 לחודש אדר, היום שלאחר ניצחון היהודים על אויביהם,  על ידי החלפת מתנות של מזון ושתייה, תרומת צדקה לעניים, אכילת סעודה חגיגית המכונה ''סעודת פורים''.  אמירה פומבית של מגילה של אסתר, הידועה בדרך כלל בבית הכנסת.  המנהגים כוללים לבישת מסכות ותחפושות, חגיגות ותהלוכות פומביות (Adloyada), ואכילת המנטאשן ("אוזן המן").

פסח

פסח הוא חג יהודי גדול. היהודים חוגגים את חג הפסח לזכר שחרורם על ידי ה', עבדות במצרים העתיקה וחירותם כאומה בהנהגתו של משה רבנו. הוא מנציח את סיפור יציאת מצרים. פסח מתחיל בליל מיוחד המכונה ליל הסדר, מוצאי י"ד ניסן, בקהילות בישראל, נהוג לאסוף את המשפחה וגם קרובים רחוקים, עניים וזרים, כולם חייבים להגיע לפסח כדי שכל אדם יוכל לאכול את הארוחה.  במוצאי הסדר מצווים לאכול מצה ומרור וקריאת ההגדה מתקיימת על מנת להנציח את סיפור יציאת מצרים, גם כן.  לאכול  קורבן פסח,  haroset, ביצים וקרפס ולשתות ארבע כוסות יין.  

 

ל"ג בעומר

ל"ג בעומר הוא חג יהודי הנחגג ביום ה-33 לספירת העומר, המתקיים ביום י"ח באייר.  ביום זה מציינים את ההילולא (יום הולדתו של פטירתו) של רבי שמעון בר יוחאי, חכם משנה ותלמידו העיקרי של רבי עקיבא במאה ה-2, והיום בו גילה את סודות הקבלה העמוקים ביותר בצורת הזוהר. עמותה זו הולידה מנהגים ומנהגים ידועים רבים בל"ג בעומר, ביניהם הדלקת מדורות, עלייה לרגל לקבר בר יוחאי במירון, עיר בצפון ישראל, ומנהגים שונים.  סיבה נוספת לחגיגה  הוא של"ג בעומר מציין את היום שבו הסתיימה המגפה שהרגה את 24,000 חסידיו של רבי עקיבא ותקופת אבלה של ספירת העומר מסתיימת בל"ג בעומר.

שבועות

שבועות הוא חג יהודי המתקיים ביום השישי בסיון, לאחר ספירת העומר, שמתחילה למחרת א' של פסח, שבעה שבועות. ספירת ימים ושבועות זו נועדה להביע ציפייה ורצון למתנת התורה.
שלושת הימים שלפני השבוע נקראים "שלושת ימי ההגבלה", לזכר הימים שבהם התכוננו בני ישראל להתגלות בהר סיני. חג השבועות מציין את יום השנה ליום שבו נתן אלוקים את התורה לעם ישראל בהר סיני.

תשעה באב

תשעה באב הוא יום צום ושיאו של תקופת האבל של שלושת השבועות הללו. צום זה מנציח את האסונות השונים שפקדו את העם היהודי לאורך הדורות, בדגש על האסונות שאירעו בט' באב.
בתחילת הצום נוהגים לקרוא את מגילת איכה ולאורך כל היום, לקרוא קינות על חורבן בית המקדש ושאר אסונות.

על פי המסורת, לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי יהפוך תשעה באב ליום חג ושמחה, כמו שאר צומות החורבן. בתלמוד ירושלים מאשר כי מלך המשיח נולד תכה באב.

מסורות דתיות

The Sefer Torah

''All the people came together as one in the square before the Water Gate. They told Ezra the teacher of the Law to bring out the Book of the Law of Moses, which the Lord had commanded for Israel.
So, on the first day of the seventh month Ezra the priest brought the Law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. He read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the Water Gate in the presence of the men, women and others who could understand. And all the people listened attentively to the Book of the Law.'' 
 Nehemiah 8

Bar Mitzvah Boy
The Menorah

''Make a lampstand of pure gold. Hammer out its base and shaft, and make its flowerlike cups, buds and blossoms of one piece with them. Six branches are to extend from the sides of the lampstand—three on one side and three on the other. Three cups shaped like almond flowers with buds and blossoms are to be on one branch, three on the next branch, and the same for all six branches extending from the lampstand. And on the lampstand are to be four cups shaped like almond flowers with buds and blossoms... The buds and branches shall be all of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold.''  Exodus 25: 31- 40

DSC_0089 (2).JPG
The Ark of the Covenant

 “They shall construct an ark of acacia wood two and a half cubits long, and one and a half cubits wide, and one and a half cubits high. You shall overlay it with pure gold, inside and out you shall overlay it, and you shall make a gold molding around it. You shall cast four gold rings for it and fasten them on its four feet, and two rings shall be on one side of it and two rings on the other side of it.  You shall make poles of acacia wood and overlay them with gold.  You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, to carry the ark with them.''  Exodus 25:10

IMG_20170530_172634.jpg
The Shofar

''Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.''  Leviticus 23 :24

''And in the seventh month, on the first day, there shall be a holy convocation for you; you shall not perform any mundane work. It shall be a day of shofar sounding for you.''  Numbers 29 

Jewish Traditional Objects
The Tallit

'' The Lord spoke to Moses, saying: Speak to the children of Israel and you shall say to them that they shall make for themselves fringes on the corners of their garments, throughout their generations, and they shall affix a thread of sky blue on the fringe of each corner. This shall be fringes for you, and when you see it, you will remember all the commandments of the Lord to perform them, and you shall not wander after your hearts and after your eyes after which you are going astray. So that you shall remember and perform all My commandments and you shall be holy to your God.''  Numbers 15:38

Jewish Man Praying
The Tefilins

'' And it shall be to you as a sign upon your hand and as a remembrance between your eyes, in order that the law of the Lord shall be in your mouth, for with a mighty hand the Lord took you out of Egypt..''  Exodus 13:9

''And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be for ornaments between your eyes.'' Devarim 6: 8

''You shall put these words of mine on your heart and on your soul; and you shall tie them for a sign upon your arm, and they shall be as totafot between your eyes.''  Deuteronomy 11:18

Tefillin
The Mezouza

'' And you shall love the Lord, your God, with all your heart and with all your soul, and with all your means. And these words, which I command you this day, shall be upon your heart. And these words, which I command you today, will be on your heart; and you shall teach them diligently to your children, and you shall speak of them when you sit in your house, and when you walk on your way, when you lie down, and when you rise. You will write them on the posts of your house and on your doors.''  Deuteronomy 6:4-9

IMG_20191031_214103.jpg