מסורות דתיות

הלוח הלאומי והחגים בישראל מבוססים על היהדות, דת העם היהודי.  היהדות כוללת את הדת, הפילוסופיה והתרבות של העם היהודי.  

מסורות דתיות יהודיות מבוססות על מסורות הלכתיות ועל ידי  עקרונות מוסריים  מסומן על ידי ערכים כמו צדק, אמת, שלום, חסד אהבה (חסד), חמלה, ענווה וכבוד עצמי.פרקטיקות אתיות יהודיות ספציפיות כוללות פרקטיקות של צדקה (צדקה) והימנעות מדיבור שלילי (לשון הרע).  

חגים יהודיים הם ימים מיוחדים בלוח השנה היהודי, המציינים רגעים בהיסטוריה היהודית, וכן נושאים מרכזיים ביחסים בין אלוקים לעולם, כגון  יצירה,  התגלות, ו  גאולה.

 

חגים דתיות

השבת

השבת היא יום המנוחה של היהדות והיום השביעי בשבוע. שמירת השבת מתקיימת מכמה דקות לפני השקיעה ביום שישי בערב ועד להופעת שלושה כוכבים בשמים בליל שבת.  שמירת שבת כרוכה בהימנעות מפעילות עבודה ועיסוק בפעילויות נינוחות לכבוד היום.  את השבת מכניסים בהדלקת נרות וברכה. שלוש ארוחות חגיגיות נאכלות: בערב, בשעות אחר הצהריים המוקדמות ומאוחרות אחר הצהריים. ארוחת שישי בערב  מתחילים בברכה על יין הנקראת קידוש ובברכה על שתי כיכרות חלה. השבת סגורה  בברכת הבדלה.

 

ראש השנה

ראש השנה הוא חג מהתורה והוא ראש השנה היהודי. הוא נחגג היום כחג יהודי בא'-ב' בתשרי. ראש השנה נחשב  יום מלכות ה' על האנושות ויום הדין בו נידון האדם על השנה הקודמת וקובע מה יעלה בגורלו בשנה הבאה. עיקר המצווה של החג היא תקיעת שופר. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה.

יום כיפור

יום הכיפורים נחוג ב-י' בתשרי ובמרכזו תשובה ומחילה ועל פי מצוות התורה נדרש ייסורי נפש.  יום כיפור הוא יום של צום ותשובה. לא בגלל אבל או צרה יש צורך בצום, אלא בגלל קדושת היום הגדולה. למעשה, יום הכיפורים נחשב למאושר, משום שלפי התורה, כאשר חזר משה מהר סיני בו שהה 40 יום, ה' סלח לישראל על חטא עגל הזהב. משה ירד מההר ליום הכיפורים עם לוחות התורה החדשים.

סוקוט

סוכות, הוא חג יהודי הנחגג החל מיום ט"ו בתשרי במהלך 7 ימים. המשמעות הדתית היא של הנצחת יציאת מצרים והתלות של עם ישראל ברצון ה'.

המילה העברית סוכות היא ברבים של סוכה, שהיא מבנה חומה, מכוסה סח, שנועד להזכיר את סוג בתי המגורים השבריריים שבהם ישבו בני ישראל במהלך 40 שנות מסעותיהם במדבר לאחר יציאת מצרים. עבדות במצרים.  

לאורך חול המועד סוכות אוכלים בסוכה. מדי יום מברכים על הלולב והאתרוג. ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה לקחת מחג הסוכות אתרוג, לולב, הדס וערבה.  נהוג לקשור את ארבעת המינים ולקיים אותו על ידי ניעור ארבעת המינים בסדר מיוחד המתקיים בזמן התפילה.

חנוכה

חנוכה  הוא פסטיבל יהודי המנציח את חנוכתו מחדש של בית המקדש השני בירושלים בזמן מרד המכבים נגד האימפריה הסלאוקית. זה ידוע גם כפסטיבל האורות.

חנוכה מתקיים במשך שמונה לילות וימים, החל מיום כ"ה בכסלו לפי הלוח העברי.  

את הפסטיבל מקיימים הדלקת נרות חנוכייה בעלת שמונה סניפים, הנקראת  חנוכה. ענף אחד ממוקם מעל ומשמש להדלקת  שמונה נרות. זה  נר נקרא שמש. בכל לילה מדליקים נר אחד נוסף על ידי השמש עד להדלקת כל שמונת הנרות יחד בלילה האחרון של הפסטיבל.  חגיגות חנוכה כוללות משחק סביבון ואכילת מאכלים על בסיס שמן.

טו בשבט

ט"ו בשבט הוא חג יהודי המתרחש ביום ה-15 של  שבט. היא נקראת גם "השנה החדשה של העצים". בישראל קם לתחייה סדר ט"ו בשבט המקובל, והוא נחגג כיום על ידי יהודים רבים, דתיים וחילונים. לשם כך נכתבו הגדות מיוחדות. בישראל העכשווית מציינים את היום כיום מודעות אקולוגית, ונוטעים עצים בחגיגה.


ט"ו בשבט הוא יום הארמון הישראלי,  ארגונים אקולוגיים בישראל ובתפוצות אימצו את החג לקידום תוכניות למודעות סביבתית.

פורים

פורים הוא חג יהודי המנציח את הצלת העם היהודי מהמן,  הווזיר המלכותי למלך פרס אחשוורוש, שתכנן להרוג את כל היהודים.  הסיפור מתועד במגילת אסתר (מגילת אסתר). תוכניות המן סוכלו על ידי מרדכי ואסתר, אסתר קמה להיות מלכת פרס. יום הגאולה הפך ליום של משתה ושמחה.

פורים נחגג בקרב יהודים מדי שנה  יום ה-14 לחודש אדר, היום שלאחר ניצחון היהודים על אויביהם,  על ידי החלפת מתנות של מזון ושתייה, תרומת צדקה לעניים, אכילת סעודה חגיגית המכונה ''סעודת פורים''.  אמירה פומבית של מגילה של אסתר, הידועה בדרך כלל בבית הכנסת.  המנהגים כוללים לבישת מסכות ותחפושות, חגיגות ותהלוכות פומביות (Adloyada), ואכילת המנטאשן ("אוזן המן").

פסח

פסח הוא חג יהודי גדול. היהודים חוגגים את חג הפסח לזכר שחרורם על ידי ה', עבדות במצרים העתיקה וחירותם כאומה בהנהגתו של משה רבנו. הוא מנציח את סיפור יציאת מצרים. פסח מתחיל בליל מיוחד המכונה ליל הסדר, מוצאי י"ד ניסן, בקהילות בישראל, נהוג לאסוף את המשפחה וגם קרובים רחוקים, עניים וזרים, כולם חייבים להגיע לפסח כדי שכל אדם יוכל לאכול את הארוחה.  במוצאי הסדר מצווים לאכול מצה ומרור וקריאת ההגדה מתקיימת על מנת להנציח את סיפור יציאת מצרים, גם כן.  לאכול  קורבן פסח,  haroset, ביצים וקרפס ולשתות ארבע כוסות יין.  

 

ל"ג בעומר

ל"ג בעומר הוא חג יהודי הנחגג ביום ה-33 לספירת העומר, המתקיים ביום י"ח באייר.  ביום זה מציינים את ההילולא (יום הולדתו של פטירתו) של רבי שמעון בר יוחאי, חכם משנה ותלמידו העיקרי של רבי עקיבא במאה ה-2, והיום בו גילה את סודות הקבלה העמוקים ביותר בצורת הזוהר. עמותה זו הולידה מנהגים ומנהגים ידועים רבים בל"ג בעומר, ביניהם הדלקת מדורות, עלייה לרגל לקבר בר יוחאי במירון, עיר בצפון ישראל, ומנהגים שונים.  סיבה נוספת לחגיגה  הוא של"ג בעומר מציין את היום שבו הסתיימה המגפה שהרגה את 24,000 חסידיו של רבי עקיבא ותקופת אבלה של ספירת העומר מסתיימת בל"ג בעומר.

שבועות

שבועות הוא חג יהודי המתקיים ביום השישי בסיון, לאחר ספירת העומר, שמתחילה למחרת א' של פסח, שבעה שבועות. ספירת ימים ושבועות זו נועדה להביע ציפייה ורצון למתנת התורה.
שלושת הימים שלפני השבוע נקראים "שלושת ימי ההגבלה", לזכר הימים שבהם התכוננו בני ישראל להתגלות בהר סיני. חג השבועות מציין את יום השנה ליום שבו נתן אלוקים את התורה לעם ישראל בהר סיני.

תשעה באב

תשעה באב הוא יום צום ושיאו של תקופת האבל של שלושת השבועות הללו. צום זה מנציח את האסונות השונים שפקדו את העם היהודי לאורך הדורות, בדגש על האסונות שאירעו בט' באב.
בתחילת הצום נוהגים לקרוא את מגילת איכה ולאורך כל היום, לקרוא קינות על חורבן בית המקדש ושאר אסונות.

על פי המסורת, לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי יהפוך תשעה באב ליום חג ושמחה, כמו שאר צומות החורבן. בתלמוד ירושלים מאשר כי מלך המשיח נולד תכה באב.

מסורות דתיות

ספר תורה

;כל האנשים התכנסו כאחד בכיכר שלפני שער המים. אמרו לעזרא מורה התורה להוציא את ספר תורת משה אשר ציווה; לישראל.
אז, ביום הראשון לחודש השביעי, הביא עזרא הכהן את התורה לפני האסיפה, שהייתה מורכבת מגברים ונשים וכל בעלי יכולת להבין. הוא קרא אותו בקול משחר היום ועד הצהריים כשהוא פונה לכיכר שלפני שער המים בנוכחות הגברים, הנשים ואחרים שיכולים להבין. וכל העם הקשיבו בתשומת לב לספר התורה. 
 Nehemiah 8

Bar Mitzvah Boy
המנורה

''עשה מנורת זהב טהור. פטיש את הבסיס והפיר שלו, וצור איתם את כוסות הפרחים, הניצנים והפריחה שלו ממקשה אחת. שישה ענפים אמורים להשתרע מצידי המנורה - שלושה מצד אחד ושלושה מצד שני. שלוש כוסות בצורת פרחי שקד עם ניצנים ופריחה צריכות להיות על ענף אחד, שלוש על הענף הבא, וזהה עבור כל ששת הענפים הנמשכים מהמנורה. ועל המנורה יהיו ארבע כוסות בצורת פרחי שקד עם ניצנים ופריחה... הניצנים והענפים יהיו כולם מקשה אחת עם המנורה, מרוקעים מזהב טהור

DSC_0089 (2).JPG
ארון הברית

 "הם יבנו ארון עץ שיטה באורך שתיים וחצי אמות, ורוחב אמה וחצי, וגובה אמה וחצי. תצפת אותו בזהב טהור, מבפנים ומבחוץ תצפה אותו, ותעשה סביבו תבנית זהב. יצקת לו ארבע טבעות זהב ותחבר אותן על ארבע רגליו, ושתי טבעות יהיו מצד אחד שלה ושתי טבעות בצד השני שלה.  תעשה מוטות מעץ שיטה ותצפת אותם בזהב.  תכניס את המוטות לתוך הטבעות שבדפנות הארון, לשאת את הארון איתם;_

IMG_20170530_172634.jpg
השופר

;דבר אל בני ישראל לאמר בחודש השביעי בראשון לחודש תהיה לכם שבת, זכר לתקיעה בשופרות, כינוס קדוש. -

;ובחודש השביעי ביום הראשון יהיה לכם כינוס קודש; לא תבצע שום עבודה ארצית. זה יהיה לך יום תקיעת 

Jewish Traditional Objects
הטלית

 דיבר ה אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי יעשו להם שוליים על פינות בגדיהם לדורותיהם, ויתקעו חוט תכלת שמים. השוליים של כל פינה. זה יהיה לכם שוליים, וכשתראו זאת, תזכרו את כל מצוות ה לקיים אותם, ולא תשוטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר תועה אחריהם. למען תזכור ותקיים את כל מצוותיי והיית קדוש לאלוהיך.

Jewish Man Praying
התפילין

ו

Tefillin
המזוזה

&

IMG_20191031_214103.jpg