top of page
Yom_Zikaron_2012_Ramle_038_(6966334546).jpg

סיוע בעבודה

ICH-ISRAEL מציעה לסטודנטים סיוע אישי.

ICH-ISRAEL מקדמת עבודה ברי קיימא ואיכותיים, ומאפשרת גישה לעבודות באמצעות הרשת ההולכת וגדלה של שותפים רבים: חברות, אגודות, מוסדות ציבור ושותפים חברתיים ברחבי אמנויות הבמה, פולקלור, גסטרונומיה, פסטיבלים, אקולוגיה, מלאכת יד ותיירות. השתתפות התלמיד בפעילויות תרבותיות המאורגנות על ידי ICH-Israel מסייעת בשילוב תלמידים בקהילה המתאימה להם.

ICH-ISRAEL מספק לסטודנטים שירות הדרכה אישי למחקר ולייעוץ, באמצעות פיתוח אבחון אישי, ולאחר מכן באמצעות יישום של אוריינטציה לקראת התעסוקה על-ידי הפניית התלמיד לאמצעים אישיים של יצירת חברה, קשר עם מעסיקים פוטנציאליים, הזדמנויות התמחות בחברות.

פיתוח אמנותי בתחום התרבות הוא אמצעי לעזור לאנשים לפתח את הפוטנציאל היצירתי שלהם ולספק להם את האמצעים להשגת הכרה בכישורים מקצועיים. הביטוי התרבותי האמנותי מסייע להצטייד במיומנויות, לטפח את ההערכה העצמית, לבנות אמות מידה. ייצוגים אמנותיים הם אמצעי פעולה להעלאת המודעות הציבורית על ידי מתן עדיפות לעזרה הדדית ולסולידריות.

צור קשר

תודה שהגשת

bottom of page