top of page
Open Space Office

תמיכה

מה אנחנו תומכים

  • העברת מיומנויות וידע של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל באמצעות ארגון קורסים והדרכות ועריכת פרסום של אימונים קיימים, אתרי אינטרנט, רשתות, קבוצות ותהליכי שידור.

  • פעילויות ופרוייקטים של אמנים ישראלים, כוריאוגרפים ואומנים בתחום המורשת התרבותית הבלתי מוחשית בארץ ובחו"ל. ארגון מחנות, קונצרטים, פסטיבלים, סמינרים בחו"ל, המעסיקים אמנים ישראלים באמצעות תמיכה כספית, סיוע בלוגיסטיקה (כרטיסי טיסה, ארגון ...) וסיוע ביטחוני.

  • אירועים מסורתיים ופסטיבלי פולקלור בישראל. אנו מקדמים באתר שלנו ברשתות חברתיות, פסטיבלים ואירועים מסורתיים הקשורים במורשת התרבותית הישראלית.

  • יזמות בתחום המורשת התרבותית הבלתי מוחשית. ICH-ISRAEL מספק לסטודנטים שירות הדרכה אישי למחקר ולייעוץ, באמצעות פיתוח אבחון אישי, ולאחר מכן באמצעות יישום של אוריינטציה לקראת התעסוקה ו / או על-ידי הפניית התלמיד לאמצעים אישיים של יצירת חברה, קשר עם מעסיקים פוטנציאליים, הזדמנויות התמחות בחברות.

  • פיתוח אמנותי בתחום התרבות הוא אמצעי לעזור לאנשים לפתח את הפוטנציאל היצירתי שלהם ולספק להם את האמצעים להשגת הכרה בכישורים מקצועיים. הביטוי התרבותי האמנותי מסייע להצטייד במיומנויות, לטפח את ההערכה העצמית, לבנות אמות מידה.

bottom of page