top of page

 מרכז המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל 

ICH-ISRAEL, ארגון ללא מטרת רווח שמטרתו לשמר את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל.

751-share-outline (3).gif

לזהות, לפרט ולסווג מרכיבים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית הישראלית. תמיכה באירועים ופסטיבלים מסורתיים.

751-share-outline (3).gif

אנו מציעים סוגים שונים של קורסים הקשורים למורשת תרבותית בלתי מוחשית.

751-share-outline (3).gif

רישום אלמנטים של התרבות הישראלית להכרה לאומית ובינלאומית.

751-share-outline (3).gif

השתתף בפעילויות שלנו, הפוך לחבר או מתנדב, תמכו בפרויקטים עם הכישורים והידע שלכם.

751-share-outline (3).gif
bg-1.jpg

מצגת

המרכז המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, הוא ארגון התנדבותי שהוקם על ידי ישראלים על מנת להדגיש את חשיבות של שמירה המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, הבטחת הגנה טובה יותר על מורשת תרבותית בלתי מוחשית ומודעות לחשיבותם , לרשום ולקדם שמירה על פרויקטים, לקדם אירועים ופסטיבלים, גיוון תרבותי, ביטוי יצירתי וליישם קורסים להעברת ידע, אמנות ומסורות.
 

הארגון פועל באופן עצמאי ומחוץ לכל הקשר פוליטי, שמטרתו העיקרית היא פיתוח תחום התרבות הישראלי.


המורשת התרבותית הבלתי-מוחשית כוללת פרקטיקות, ייצוגים, ביטויים, ידענות וכישורים, כמו גם את הכלים, האובייקטים, החפצים והחללים התרבותיים הנחשבים כחלק מהמורשת התרבותית של המקום. כדי להיות חלק מהמורשת התרבותית הבלתי-מוחשית של ישראל, הקהילות, הקבוצות והיחידים חייבים להכיר כחלק ממרכיבי המורשת שלהם המתבטאים בתחומים הבאים:
• מסורות אוראליות וביטויים, כולל שפות
• אמנויות הבמה
• פרקטיקות חברתיות, טקסים ואירועים חגיגיים
• ידע ופרקטיקות הנוגעים לטבע וליקום
• אומנות מסורתית

מטרות
• שמירה על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• לקדם את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של קהילות, קבוצות ויחידים שונים בישראל
• העלאת המודעות לחשיבות המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• לחקור, לזהות, לרשום ולסווג אלמנטים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• תמיכה בהעברת מיומנויות וידע של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• קידום אירועים מסורתיים ופסטיבלי פולקלור קיימים בישראל
• פיתוח קורסים וסדנאות לתארים מתקדמים הקשורים למורשת התרבותית הישראלית הבלתי מוחשית
• תמיכה בפרויקטים ויזמות חדשים בתחום המורשת התרבותית הבלתי מוחשית
• מפגש של בעלי עניין במורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל במהלך פסטיבל שנתי


המורשת התרבותית של ישראל מורכבת ממרכיבי התרבות המשתמרים לאורך הדורות. חלקים רבים של תרבות ישראל הם בלתי מוחשיים, כולל שיר, מוסיקה, מחול, דרמה, שפות, ספרות ושירה, מיומנויות, בישול, מלאכת יד, ידיעת הטבע, פסטיבלים ועוד.

מצגת

להירשם

תודה

  • YouTube
  • Instagram
  • ICH ISRAEL
  • ICH ISRAEL Linkedin
  • Facebook

מצגת

מצגת

ICH ISRAEL - intangibleCultural Heritage of Israel Center Oral traditions and expressions, including language Performing arts Social practices, rituals and festive events Knowledge and practices concerning nature and the universe Traditional craftsmanship Arts and crafts Expressions and languages Religion and events Nature and universe Dance, Music, Theater Center Safeguard of Intangible cultural Heritage

IMG-20210418-WA0004 (2).jpg

המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל

המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל הם בעלי ערך רב כאוצרות חיים לאומיים. מסורות אוראליות, שירה, סיפורים, ספרות, שפות כמו עברית, יידיש, לאדינו, אמהרית ועוד, ריקודי עם ישראליים, מוסיקה עממית ותיאטרון, מסורות דתיות, פסטיבלים, אומנות מסורתית וסביבת טבע נהדרת, הם אוצרות יקרים של ישראל ואת האנושות.

bottom of page