Chagall painting in knesset
Chagall painting in knesset

Sarah Kremer Pictures

press to zoom
Jerusalem
Jerusalem

Sarah Kremer Pictures

press to zoom
Hermon Mount
Hermon Mount

Sarah Kremer Pictures

press to zoom
Chagall painting in knesset
Chagall painting in knesset

Sarah Kremer Pictures

press to zoom
1/10

 מרכז המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל 

ICH-ISRAEL, ארגון ללא מטרת רווח שמטרתו לשמר את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל.

מחקר, זיהוי, סיווג מרכיבים של המורשת התרבותית הישראלית הבלתי מוחשית. תמיכה באירועים ופסטיבלים מסורתיים ...

אנחנו מציעים קורסים הקשורים המורשת התרבותית הבלתי מוחשית.

לסווג ולהעריך אלמנטים של התרבות הישראלית להכרה לאומית ובינלאומית ...

להשתתף בפעילויות שלנו, להיות חבר או מתנדב, לתמוך בפרויקטים עם הכישורים והידע שלך ...

הירשם לניוזלטר שלנו

מצגת

המרכז המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, הוא ארגון התנדבותי שהוקם על ידי ישראלים על מנת להדגיש את חשיבות של שמירה המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל, הבטחת הגנה טובה יותר על מורשת תרבותית בלתי מוחשית ומודעות לחשיבותם , לרשום ולקדם שמירה על פרויקטים, לקדם אירועים ופסטיבלים, גיוון תרבותי, ביטוי יצירתי וליישם קורסים להעברת ידע, אמנות ומסורות.
 

הארגון פועל באופן עצמאי ומחוץ לכל הקשר פוליטי, שמטרתו העיקרית היא פיתוח תחום התרבות הישראלי.


המורשת התרבותית הבלתי-מוחשית כוללת פרקטיקות, ייצוגים, ביטויים, ידענות וכישורים, כמו גם את הכלים, האובייקטים, החפצים והחללים התרבותיים הנחשבים כחלק מהמורשת התרבותית של המקום. כדי להיות חלק מהמורשת התרבותית הבלתי-מוחשית של ישראל, הקהילות, הקבוצות והיחידים חייבים להכיר כחלק ממרכיבי המורשת שלהם המתבטאים בתחומים הבאים:
• מסורות אוראליות וביטויים, כולל שפות
• אמנויות הבמה
• פרקטיקות חברתיות, טקסים ואירועים חגיגיים
• ידע ופרקטיקות הנוגעים לטבע וליקום
• אומנות מסורתית

מטרות
• שמירה על המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• לקדם את המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של קהילות, קבוצות ויחידים שונים בישראל
• העלאת המודעות לחשיבות המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• לחקור, לזהות, לרשום ולסווג אלמנטים של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• תמיכה בהעברת מיומנויות וידע של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל
• קידום אירועים מסורתיים ופסטיבלי פולקלור קיימים בישראל
• פיתוח קורסים וסדנאות לתארים מתקדמים הקשורים למורשת התרבותית הישראלית הבלתי מוחשית
• תמיכה בפרויקטים ויזמות חדשים בתחום המורשת התרבותית הבלתי מוחשית
• מפגש של בעלי עניין במורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל במהלך פסטיבל שנתי


המורשת התרבותית של ישראל מורכבת ממרכיבי התרבות המשתמרים לאורך הדורות. חלקים רבים של תרבות ישראל הם בלתי מוחשיים, כולל שיר, מוסיקה, מחול, דרמה, שפות, ספרות ושירה, מיומנויות, בישול, מלאכת יד, ידיעת הטבע, פסטיבלים ועוד.

תחומים תרבותיים בלתי מוחשיים

  • YouTube
  • Instagram
  • ICH ISRAEL
  • ICH ISRAEL Linkedin
  • Facebook

להירשם

תודה

להשתתף

הפרויקט שלך

Silver Dreidel_edited.jpg

מסורות שבעל פה

וביטויים, כולל שפות

portal1_page7577_media001.jpg

אמנויות הבמה

ריקוד, מוזיקה, תיאטרון

Wedding Ceremony _edited.jpg

פרקטיקות חברתיות

דת ואירועים

DSC_0458 2 4.jpg

הידע של הטבע

הטבע והיקום

A 27 (2).jpg

מלאכה מסורתית

אומנות ויצירה

המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל

המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של ישראל הם בעלי ערך רב כאוצרות חיים לאומיים. מסורות אוראליות, שירה, סיפורים, ספרות, שפות כמו עברית, יידיש, לאדינו, אמהרית ועוד, ריקודי עם ישראליים, מוסיקה עממית ותיאטרון, מסורות דתיות, פסטיבלים, אומנות מסורתית וסביבת טבע נהדרת, הם אוצרות יקרים של ישראל ואת האנושות.

קישורים