top of page
IMG_20220418_100634 (2)_edited.jpg

פעילות קהילתית

מנהגים חברתיים, מסורות דתיות ומועדים הם פעילויות שהן חלק מחיי אזרחי ישראל. הם חשובים לשימור הזהות של ישראל והקהילות. מנהגים חברתיים, מסורות דתיות וחגים הם חלק מלוח השנה הלאומי ומלוחות השנה הקהילתיים. הם קשורים לחיי אזרחי ישראל, קשורים לקהילות השונות, ההיסטוריה שלהם וזכרם.

מורשת תרבותית לא מוחשית

טקסים ואירועים חגיגיים מתקיימים בזמנים ובמקומות מיוחדים ומזכירים לקהילה היבטים של השקפת עולמם וההיסטוריה שלהם. פרקטיקות חברתיות מעצבות את חיי היומיום ומוכרות לכל חברי הקהילה, גם אם לא כולם מעורבים. מגוון הפרקטיקות החברתיות, בשל מוצאם המגוון של אזרחי ישראל, מעשירים במיוחד את חיי המדינה וחיי הקהילות ומסייעים בחיזוק תחושת הזהות וההמשכיות עם העבר.

מורשת תרבותית לא מוחשית

מנהגים חברתיים, מסורות דתיות ואירועים חגיגיים לובשים צורות שונות: תפילה, ברית מילה, בר מצווה, נישואין, מסורות שבת, מסורות קולינריות, מועדים דתיים, יום העצמאות ועוד רבים. הם כוללים גם מגוון רחב של ביטויים ואלמנטים פיזיים: מחוות ומילים מיוחדות, דקלומים, שירה או ריקוד, לבוש מיוחד, מאכלים מיוחדים.

מורשת תרבותית לא מוחשית

פרקטיקות חברתיות, טקסים ואירועים חגיגיים מושפעים מאוד משינויים בקהילות בחברה המודרנית מכיוון שהם תלויים כל כך בהשתתפות רחבה של מתרגלים וחברים אחרים בקהילות עצמם. ובעולם המודרני של ימינו המבוסס על פרודוקטיביות, מסורות נמצאות בסכנה להיעלם ולהועבר לתפקיד המוזיאון. חשוב להבין שהמורשת התרבותית הבלתי-חומרית של ישראל היא מורשת חיה, שהיא חייבת להישאר כזו לדורות הבאים ושיש לשמור עליה בפרקטיקות חברתיות יומיומיות.

מורשת תרבותית לא מוחשית

bottom of page